BOGAĆ SIĘ KIEDY ŚPISZ

 Zarabianie przez internet

Darmowy fragment


"Prawdziwe siedlisko Twojej inteligencji 


Umysł niewiadomy a umysł tworczy.

 Na początku wieku XIX, gdy badacze ludzkiego zachowania zaczęli naukowo studiować ludzkie zachowania, stwierdzono, że umysł człowieka jest w swym działaniu dwoisty. Część tego umysłu znajdująca się poniżej poziomu świadomości została nazwana podświadomością. Sądzono wtedy, że umysł świadomy, ze swą zdolnością myślenia, planowania, przewidywania, będzie umysłem niejako panującym, a ten drugi będzie mu służył. Było to bardzo dalekie od prawdy. 
Jak się wkrótce dowiesz, to umysł podświadomy jest prawdziwym siedliskiem inteligencji i mocy. Nikt jeszcze nie miał tyle inteligencji świadomie, ile każdy z nas posiada jej nieświadomie! 
Przedrostek "pod-", wiadomo, oznacza, .e coś znajduje się niżej i najprawdopodobniej jest ze swej istoty niższe, gorsze, słabsze. To samo dotyczy przedrostka "sub-", pochodzącego z łaciny i używanego choćby w angielskiej nazwie "podświadomości"-. "subconscience". Czemu więc, skoro podświadomy umysł jest siedliskiem inteligencji, nazywamy go podświadomym? 
Nasze myśli i działania są cały czas prowadzone przez umysł podświadomy - niezależnie od tego, czy prowadzeni jesteśmy do sukcesu i szczęścia, czy też do porażki i rozpaczy.
Chcesz za darmo przeczytać więcej: 
Kreator stron www - przetestuj!